14/6/2022
Kruse Larsen & Pressure

Kruse Larsen og Pressure økte omsetningen, antall ansatte og driftsresultatene i fjor. En stor del av veksten kom gjennom satsingene på helse, bærekraft og energi.

- 2021 var fortsatt et unntaksår, for kundene våre og for oss. Vi er veldig fornøyde med resultatet, som viser hvor mye godt arbeid som er gjort gjennom året, sier daglig leder i Kruse Larsen, Jan-Erik Larsen.

Kruse Larsen omsetning økte fra 46,308 millioner i 2020 til 59,654 millioner i 2021. En vekst på 27 prosent. Driftsresultatet økte fra 10,182 millioner til 14,182 millioner, som gir en driftsmargin på 23,5 prosent.  

- Vi har fortsatt å utvikle kjernekompetansen vår på strategisk kommunikasjon og politikk. Den har blitt enda mer verdifull. Vi har bistått kunder i krevende situasjoner og kriser, og vi har sett god vekst på bærekraft, helse, energi, fiskeri og havbruk, sier Larsen.  

- Vi har en modell der vi deler ut en god andel av overskuddet i bonus til de ansatte, og det er spesielt gledelig at den potten også var rekordhøy i år, sier Larsen.  

Datterselskapet Pressure er spesialisert på digital politisk påvirkning. De fortsatte veksten i sitt andre fulle driftsår. Selskapet økte omsetningen fra 7,336 millioner i 2020 til 12,614 millioner i 2021. Driftsresultatet ble 2,252 millioner kroner, opp fra 561,600 kroner året før.  

- Vi har fortsatt å rekruttere de aller beste rådgiverne på vårt område i Norge. Målet er å finne enda flere av dem i år og satse knallhardt videre. Vi ser godt verdien som skapes av teknologien og kanalene vi bruker. Det er også spesielt gledelig at vi i år fikk mulighet til å dele ut bonus til alle våre ansatte, sier administrerende direktør i Pressure, Celine Gran.  

Pressure har nå seks ansatte, opp fra fire i 2021, og blir 7 ansatte fra høsten. Kruse Larsen har 22 ansatte. Selskapene deler hovedkontoret i Oslo, men Kruse Larsen åpnet i løpet av fjoråret også et kontor i Trondheim. Derfra jobber blant annet styreleder og tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, tidligere statssekretær i Fiskeridepartementet, Veronica Isabel Pedersen, og partner og tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen.  

- Vi har aldri hatt noe mål om å bli spesielt store, men utvikler oss i takt med kundenes behov. Vi har i dag helt unik kompetanse på for eksempel helse, bærekraft og fiskeri og havbruk. Vi har ansatt knallflinke folk når de dukker opp, og kommer til å fortsette å gjøre det, sier Larsen.