4/10/2023

Støre-regjeringen har lagt frem et rekordstort forslag til statsbudsjett for 2024. Kampen om politikernes oppmerksomhet er allerede i gang. Næringsliv og sivilsamfunn må forberede seg – og hjelpe politikerne med å forstå konsekvensene av forslagene sine.  

Regjeringen legger opp til kutt og utsettelser i en rekke prosjekter. Men det hele er ennå ikke avgjort. For å få gjennomslag for sitt budsjett, må den sittende mindretallsregjeringen søke støtte i Stortinget. Med det øker også rommet for å påvirke.

Hvordan vil regjeringens foretrukne budsjettpartner SV posisjonere seg? Hva er det egentlig som skjer i ukene og månedene som kommer? Hvordan rammer forslaget til statsbudsjett din virksomhet?  

Hva er dine muligheter til påvirkning?


Statsbudsjettprosessen kan på mange måter sees som et spill, med møter i gangene, folk som snakker sammen, medieutspill, kampanjer og støy. For å bryte lydmuren og få din sak på politikernes dagsorden, kreves det engasjement, standhaftighet, en god dose med tålmodighet og knallhardt arbeid.  

Første steg på programmet er budsjetthøringer. Vil du være med, må du søke om plass. Mange søker, men ikke alle får være med. Søknadsportalen åpner først når budsjettet er lagt frem. Der må du forklare hvorfor akkurat du bør få være med. Det må også henvises til budsjettkapittel og -post. Frist? De første er allerede i starten av neste uke. Kommer du med i høring, må du også være forberedt på å fremføre ditt budskap på tre minutter.  

Men å påvirke budsjettet handler om mer enn bare høringer. Det er på mange måter en evigvarende jobb, og som bedrift, organisasjon eller forening, bør man starte så fort som overhodet mulig. Jobben som gjøres nå, med alt fra høringer til digitale kampanjer, er ikke bare viktig for vedtaket Stortinget gjør i desember. Den er også viktig for regjeringens videre arbeid med revidert nasjonalbudsjett og budsjett for 2025.  

Det er mange veier og innganger til å påvirke statsbudsjettet i den retningen du ønsker. Noe av det viktigste er at relevante interessenter og støttespillere allerede nå blir kjent med problemet, og forstår hva som bør være løsningen. Et av tiltakene som kan - og bør - vurderes er kommunikasjon i digitale og sosiale medier. Politikere og beslutningstakere leser, mottar og søker etter informasjon i digitale kanaler hver eneste dag. Arbeidet med å gjøre seg sett, hørt og forstått må også skje digitalt.  

I Pressure jobber vi med budskap, innholdsproduksjon og målrettet annonsering. Det gir muligheter til å forsterke redaksjonelle oppslag, eller å ta grep om egne kanaler, hvor premisset kan settes selv. Ved å ta i bruk digital målrettet kommunikasjon kan du selv bestemme hvem som skal motta budskap og hvor ofte de skal se det.

Hvis du ønsker innflytelse over prosessen, frykter at nye endringer i statsbudsjettet vil treffe din bedrift eller organisasjon, trenger hjelp med målrettet synlighet i digitale kanaler eller vil ha oversikt over hva som skjer, kan du ta kontakt med Christian Laland på christian.laland@pressure.no for en uforpliktende prat.Foto: Peter Mydske/Stortinget

Relaterte artikler