6/10/2022
Pressure

Regjeringen Støre har lagt frem forslag for statsbudsjett for 2023. Det er et rekordstramt budsjett, og regjeringen legger opp til økte skatter og kutt og utsettelser i en rekke prosjekter.

Hvordan vil regjeringens foretrukne budsjettpartner SV posisjonere seg? Hva er det egentlig som skjer i ukene og månedene som kommer? Hvordan rammer forslaget til statsbudsjett din virksomhet? Og hvordan kan du påvirke?  

Budsjettet ble lagt frem 6. oktober, og de neste ukene vil det være komitéhøringer om statsbudsjettet. Den ordinære fristen for finanskomiteen til å avgi sin innstilling er 20. november. Den siste fristen for behandling av komiteenes budsjettinnstillinger i Stortinget er 15. desember, men denne fristen har tidligere blitt flyttet på.

Det er mange veier og innganger til å påvirke statsbudsjettet i den retningen du ønsker. Noe av det viktigste er at relevante interessenter og støttespillere kjenner til problemet, og forstår hva som bør være løsningen. Et av tiltakene som kan, og bør, vurderes er digital kommunikasjon. Vi vet at om man klarer å etablere seg sterkt på nett, så blir det ganske enkelt vanskeligere å komme utenom bedriften eller organisasjonen din i virkeligheten.

Pressure jobber med budskap, innholdsproduksjon og målrettet annonsering. Det gir muligheter til å forsterke redaksjonelle oppslag, eller å ta grep over egne kanaler, hvor premisset kan settes selv. Ved å ta i bruk digital målrettet kommunikasjon kan du selv bestemme hvem som skal motta budskap og hvor ofte de skal se det.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker et uforpliktende møte. Send e-post til post@pressure.no, eller finn kontaktinformasjon til en rådgiver her.