10/8/2020
Av Pressure

Mette Nilstad er ansatt som seniorrådgiver i Kruse Larsen, som er majoritetseier i Pressure. Hun kommer fra jobben som senior strategirådgiver i Helse Midt-Norge. Ansettelsen av Nilstad er første trekk i en offensiv satsing på helse- og legemiddelmarkedet.

– Jeg er svært godt fornøyd med at Mette Nilstad skal jobbe hos oss. Hun vil lede arbeidet med å bygge opp et sterkt helseteam, og hun har helt unik erfaring på området, sier daglig leder i Kruse Larsen, Jan-Erik Larsen.

– Kruse Larsens satsning på helse blir spennende også for oss i Pressure. Vi har kunder i helsesegmentet i dag, og kommer til å jobbe mye med dette området fremover, sier daglig leder i Pressure, Celine Gran.

Nilstad har de siste årene blant annet har ledet sekretariatet for Beslutningsforum for nye metoder. Hun har også vært ansvarlig for sekretariatet til de nasjonale møtene mellom de fire direktørene for de regionale helseforetakene. Tidligere har Nilstad jobbet mange år i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun er utdannet sosialøkonom (cand. oecon.) fra Universitetet i Oslo.

– Vi opplever stadig flere henvendelser fra aktører innen helseområdet, som legemiddelindustrien, ulike offentlige aktører, private helseaktører og leverandører til helsesektoren. «Life science» er en bransje i sterk vekst. Vi ønsker å være Norges ledende byrå på helseområdet. Vi har allerede flere rådgivere som kan helsefeltet godt, men nå rekrutterer vi nøyaktig den personen vi mangler for å kunne utvide aktiviteten vår, sier Larsen.

– Nilstad har en veldig spennende bakgrunn ved at hun har mange års erfaring fra sentralforvaltningen, kjenner relasjonene mellom aktørene i forvaltningen og har solid kunnskap om samspillet mellom fag og politikk i beslutningsprosessene, sier Larsen.

Kruse Larsen er spesialisert på strategi, politikk og krisekommunikasjon. Selskapet hadde en byråinntekt på 38,8 millioner kroner i 2019 og har 14 fast ansatte rådgivere, i tillegg til tilknyttede ressurser.

– Etter mange år i ulike offentlige posisjoner innfor helsefeltet, er jeg nå klar for nye utfordringer. Jeg opplever at mange synes det er vanskelig å finne fram i helsetjenestens beslutningssystemer. Det har jeg forståelse for. Derfor skal det bli spennende å jobbe med kunder som nettopp trenger råd og veiledning når de skal nærme seg dette beslutningssystemet, sier Mette Nilstad.

Hun begynner i Kruse Larsen 1. oktober.

– Vi i Kruse Larsen skal både kunne tilby kapasitet og kunnskap. Kapasitet til å utforme budskap, og kunnskap om hvordan budskapet kan nå fram. Det skjer veldig mye innenfor legemiddelområdet og teknologiområdet og for å sikre pasientene en rask tilgang til effektive og trygge metoder er det vesentlig med en god dialog mellom private og offentlige aktører.  Her kan vi hjelpe til, sier Nilstad.