16/4/2020
Av Pressure

Mange bedrifter og organisasjoner har den siste tiden sett seg nødt til å starte med eller forbedre seg på digital kommunikasjon og digital påvirkning. Noen starter med blanke ark, og andre bruker anledningen til å styrke arbeidet som allerede gjøres.

Hva kan bedrifter, organisasjoner eller kommuner enkelt gjøre nå for å kommunisere godt digitalt, og hva bør en tenke på i tiden fremover? Hva er de største fallgruvene, og de beste tipsene?

Her kan du lese våre 10 råd for effektiv, treffsikker og engasjerende digital kommunikasjon.

1. Begynn med det du har

Å kommunisere godt i digitale og sosiale medier trenger ikke å koste en formue eller være så komplisert. Det viktigste er å komme i gang. Bruk kompetansen og midlene du har tilgjengelig – sannsynligvis kommer du langt med det!

2. Lag treffsikre målgrupper

Bruk tid på menneskene du ønsker å kommunisere med eller påvirke, og ikke alle andre. Det finnes en rekke gode digitale verktøy som gir deg anledning til å lage treffsikre målgrupper for digital distribusjon. Ønsker du å nå ut til beslutningstakere, lokalbefolkningen, en pasientgruppe eller alle under 30 år? Eller vil du være synlig i alle redaksjonelle artikler som handler om et spesielt tema? Benytt deg av de digitale verktøyene for å målrette budskap både gjennom organisk kommunikasjon og betalt annonsering. Digitale og sosiale medier gir en mulighet til å måle og optimalisere kommunikasjonen løpende.

3. Etablere digitale kanaler for bedriften

Vi har blitt kontaktet av mange bedrifter og organisasjoner den siste tiden som er usikre på om de bør være tilstede i sosiale medier, og hvordan de bør gå frem. Det er gode spørsmål fordi det krever tid og kapasitet til for eksempel å styre en facebook-side. Vårt råd er likevel; Etabler gode digitale kanaler for kommunikasjon nå! Det er på ingen måte for sent å lage en Facebook-side, LinkedIn-side, Twitter-konto eller en blogg. Det gir en anledning til å kommunisere treffsikkert med de du ønsker å nå, og ikke minst gir det et grunnlag for verdifull datainnsamling.  

4. Lag et godt budskap

Kommunikasjon i digitale medier handler ofte om å posisjonere bedriften eller organisasjonen over tid, eller å utløse en handling hos mottakeren. Tenk godt gjennom hvilken historie du ønsker å fortelle, og hvordan vil du at mottakeren skal reagere.

Et budskap i digitale medier må formuleres slik at mottakeren forstår kjapt hvorfor det er relevant. Du får ikke sagt alt i første møte med mottakeren. Velg deg ut noe du ønsker å si, og så kan du formulere flere og andre budskap som mottakeren kan presenteres for på et senere tidspunkt.

Noe av det beste med digitale og sosiale medier er at vi enkelt kan se om budskapet oppleves som godt eller ikke – om det er noe målgruppene engasjerer seg i eller ikke. Vi anbefaler ofte å gjøre testing av budskap. Det kan for eksempel gjøres gjennom a/b-testing, hvor ulike varianter av budskapet testes for å se hva som treffer best.

5. Utvikle godt innhold

Mange produserer mye innhold i sosiale og digitale medier, og det er lett å forsvinne i mengden. Kreativitet og en strategisk tilnærming til innholdsproduksjon øker sannsynligheten for at målgruppene engasjerer seg i budskapet. Det er mange gode formater å bruke for innholdsproduksjon, som for eksempel podkast, video, infografikk eller bloggartikkel. Bruk formatene kreativt – det er lov å tenke utenfor boksen.

Ofte får man ikke fortalt hele budskapet i en video eller annonse. For eksempel, hvis bedriften ønsker å fremme krav til politikere eller utdype en problemstilling, kan det være lurt å utvikle en enkel nettside eller kampanjeside for tilgjengelig informasjon. Det kan være en underside på eksisterende nettside, eller en nyutviklet side. Den behøver ikke koste skjorta eller være avansert – det viktigste er at budskapet kommer frem og at du får mulighet til å samle data om besøk på siden.

Skriv slik at Google ser deg! Søkeordoptimalisering (SEO) handler kort fortalt om å skrive tekster på nettsiden som inneholder ord som målgruppene sine søker på. Du kan enkelt gjennomføre analyser av hvilke ord som er relevante for din bedrift, og optimalisere tekster deretter. SEO er strategisk arbeid som gir uttelling over tid.

6. Samle data

Når du setter opp en digital kampanje eller skal kommunisere i digitale kanaler får du mulighet til å lagre og behandle din egen data. Dette kan være informasjon om kunder, potensielle kunder, medlemmer, politiske miljøer, innbyggere eller andre viktige interessenter. Men det er ingen automatikk i at denne dataen lagres. Det er derfor viktig at nettsiden og andre kampanjeelementer er godt rigget før du setter i gang.

Det kan handle om å oppdatere eller implementere et CRM-system for behandling av data. Mer lavterskelvarianter, og helt nødvendig, er å implementere Facebook Pixel og Google Analytics. Uansett: Før du går i gang med et digitalt fremstøt må et minimum av dette være på plass. Da får du en stor merverdi ut av din digitale kommunikasjon, og det gjør deg i stand til å tenke strategisk med kommunikasjonen.

7. Bruk data

Sannsynligvis har du allerede en del data tilgjengelig. De fleste har det, men bruker det ikke aktivt i den digitale kommunikasjonen. Har du for eksempel en kunde-, medlems-, eller interessentliste? En liste for utsendelse av nyhetsbrev? Eller innbyggere eller hytteturister i kommunen din? Om brukeren har godtatt at denne dataen kan brukes til markedsføring, kan du importere listen til de digitale plattformene.

På den måten kan du kommunisere med brukerne i de fleste digitale kanaler, og Facebook har også et verktøy som gjør deg i stand til å lage nye lister og segmenter som ligner på de kundene, medlemmene eller interessentene du allerede har. Det gjør at datadreven kommunikasjon ofte blir vesentlig mer effektivt enn å «å skyte spurv med hagle», som eksempelvis en annonse i en papiravis kan være. For mottakeren vil innholdet ditt oppleves mer relevant. God, gammeldags vinn-vinn altså.

8. Få sjefen på!

Etter at koronakrisen ble et faktum er det i stor grad de politiske lederne som har tatt egne sosiale og digitale kanaler i bruk for å posisjonere seg. Både statsminister Erna Solberg og opposisjonsleder Jonas Gahr Støre har brukt sosiale medier på en god måte, både for å informere befolkningen om smitteverntiltak og om økonomiske krisepakker. De har jevnt over gjort en god jobb.

Men hvor har det blitt av næringslivslederne? Vår vurdering er at de ikke har vist samme grad av åpenhet, i alle fall ikke eksternt, som de kanskje burde ha gjort. Store selskaper og organisasjoner, spesielt i en situasjon med permitteringer og annet, trenger at lederen går foran og viser vei. Sosiale medier er en god arena for nettopp dette. Flere ledere bør benytte anledningen til å opprette profiler og kontoer, og begynne med lavterskel-kommunikasjon også i sosiale medier.

9. Engasjere folk som vil tale din sak!

Sosiale medier er i sin natur laget for at folk kan være sosiale. Og hva er vel ikke bedre enn å få hundrevis, om ikke tusenvis, av ambassadører som kan tale nettopp din sak? Det vil gi deg og din organisasjon større troverdighet når budskapet skal leveres, for eksempel til et politisk miljø, når man kan vise til at det eksisterer et folkelig og ektefølt engasjement.

Hvordan genererer du dette engasjementet? Det handler om å være transparent, åpen og ærlig. Og ikke minst om å legge til rette for at folk med enkelhet kan hjelpe deg å spre budskapet videre. Du må produsere innhold som folk forstår og som de vil dele videre. Du må ha kontroll på typiske spørsmål som krever gode svar, slik at folk forstår hva du mener – og hvorfor du mener det du mener.

10. Vurder digitale møteplasser

Arendalsuka er avlyst, i likhet med en rekke andre store og små konferanser, seminarer, frokostmøter og faglige møteplasser. Det er ikke mulig å erstatte fullt og helt alt det fysiske arrangementer tilbyr, men digitale kanaler gir rom for å tenke nytt og annerledes. Noen fysiske arrangementer kan digitaliseres, andre kan kanskje ikke. Men mulighetene for å lage godt innhold av budskapet fra en planlagt konferanse eller seminar, og målrette det mot de riktige menneskene, forsvinner ikke.

I starten av april gjennomførte vi Karantenekonferansen: Fra korona til kunnskap. 450 deltakere fulgte konferansen med 8 spennende og varierte foredragsholdere i løpet av en arbeidsdag. Tilbakemeldingene var fantastiske.

For mange er networking og mingling en stor del av konferanseopplevelsen. Det digitale kan ikke erstatte det, men det er mulig å skape følelsen av et fellesskap på andre måter. Vi har gode erfaringer med å engasjere deltakere før, under og etter et digitalt arrangement. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan å lage digitale arrangementer.

Ta kontakt med Pressure

Vil du ha hjelp eller flere råd? Ta kontakt med oss!