Vi jobber med målrettet organisk spredning og annonsering for å nå de riktige menneskene. Ofte handler det om å skape et engasjement blant en gruppe mennesker, for å sette trykk på kommunikasjon mot besluntingstakere. Vi kan politikk, politisk dynamikk og vet hva som engasjerer folk. 

Kreativitet og god historiefortelling sørger for at budskapet og innholdet får riktig oppmerksomhet. Vi bistår med å utvikle kommunikasjon og kampanjer for å påvirke politikere og andre beslutningstakere, og mobilisere følgere i ulike digitale kanaler. Det innebærer digital strategi, budskapsutvikling, innholdsproduksjon, aktivering i ulike kanaler og distribusjon.

Vi har sterk kompetanse på innholdsproduksjon til digitale kanaler og sosiale medier. Vi bistår med tekstproduksjon, design, foto, motion og videoproduksjon, og kan levere raskt.