Å bli lyttet til, ta en posisjon eller få gjennomslag handler om å kommunisere relevant, godt og treffsikkert over tid. Vi bistår organisasjoner, bedrifter og foreninger med å utarbeide strategi for digitale og sosiale medier, og kommunisere kreativt og effektivt.

En av fordelene med sosiale og digitale medier er at nesten alt kan måles. Sammen blir vi enige om mål og KPIer, i tråd med forretningsplaner eller overordnet kommunikasjonsstrategi. Det kan for eksempel være økt kjennskap blant beslutningstakere, økning i antall medlemmer, økt engasjement blant relevante målgrupper eller lignende. Vi bistår med å vurdere og operasjonalisere kanaler, målgrupper og digitale aktiviteter som bidrar til å nå målene, og er en strategisk og operativ rådgiver i gjennomføring av strategien.

For mange selskaper er leder eller talspersoner et viktig strategisk kommunikasjonsverktøy - men fortsatt er det få som jobber aktivt med det i Norge. God lederkommunikasjon i sosiale medier kan øke troverdigheten og kjennskapen til selskapet. Det gir rom for en kreativ og mer personlig kommunikasjon med ansatte og viktige interessenter. Vi har god erfaring med å jobbe med kommunikasjon for ledere og talspersoner i sosiale medier gjennom historiefortelling, og godt og målrettet innhold.